Фінансово-економічний сектор

Фінансово – економічний сектор

Створений у 2001 році

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ В УСТАНОВІ

Фінансово - економічна робота - це діяльність з управління фінансами установи. Вона включає  ведення обліку необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою в установі формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад облікової політики та з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблених даних.

Виробнича діяльність установи може забезпечуватися грошовими коштами бюджетного фінансування та надходженнями від додаткової (господарської) діяльності, що затверджено та не суперечить  постанові КМУ від 02.06.2003 р. № 827.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОГО СЕКТОРУ

Завданнями фінансово – економічного сектору установи є:

- фінансування витрат пов’язаних з діяльністю установи, капітальних вкладень та інших витрат;

- виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом,  працівниками, постачальниками;

- пошуки шляхів збільшення грошових надходжень до спецфонду;

- контроль за ефективністю використання основних фондів (ОФ);

- організація і вдосконалення форм грошових розрахунків;

- здійснення фінансового контролю;

- аналіз фінансово-господарської діяльності.

Працівники фінансово – економічного сектору мають право вимагати від матеріально – відповідальних осіб:

- звіти і баланси;

- плани випуску і реалізації продукції;

- плани руху товарно-матеріальних цінностей.