Відділ фітосозології

Відділ фітосозології створений у 2001 році

Структура досліджень

Тема 1: «Збереження та відтворення рідкісних видів рослин Кременецьких гір в умовах динамічних антропогенних трансформацій» на 2017-2021 рр.

Мета: Показати біологічні основи конструювання популяцій раритетних видів рослин у зв’язку із їх відновленням у природних ценозах Кременецьких гір.

 

 

Завдання:

• розробити ефективні прийоми розмноження окремих раритетних видів та закласти реінтродукційний розсадник на базі Кременецького ботанічного саду;
• виділити модельні види раритетних рослин-інтродуцентів з перспективою їх реінтродукції;
• виділити модельні види раритетних рослин природної флори з перспективою їх репатріації;
• надати еколого-ценотичне обґрунтування створення популяцій досліджуваних раритетних видів рослин;
• провести експериментально-польові дослідження щодо конструювання популяцій раритетних видів рослин.

Тема 2: «Інтродукційне вивчення представників раритетної групи родини Ranunculaceae у КБС» на 2021-2024 рр.

Мета: Інтродукція рідкісних видів родини Ranunculaceae у Кременецькому ботанічному саду.

Завдання:

• поповнення та збереження колекції рідкісних рослин;
• провести еколого-созологічний аналіз рідкісних видів даної родини;
• виявити біоекологічні особливості видів даної родини при інтродукції в умовах КБС (ритми росту та розвитку, особливості цвітіння й плодоношення, посухостійкість);
• вивчити особливості насінного та вегетативного розмноження на прикладі роду Pulsatilla в умовах культури; визначити фактичну та потенційну насінну продуктивність, посівна якість насіння;
• встановити успішність інтродукції.

Відділ фітосозології створений у 2001 році та відноситься до наукового підрозділу Кременецького ботанічного саду. Колекційний фонд рослинних зразків, які формують колекцію видів природної флори та колекцію рідкісних рослин, становить 481 вид у т.ч. форми, гібриди, сорти. Найбільше представлені родини Asteraceae, Ranunculaceae, Lamiaceae. Колекція рідкісних рослин нараховує 157 видів – 62 регіонально рідкісних та 95 рідкісних видів рослин, серед яких найбільше представників родини Liliaceae.
Створено експозицію із залученням рослин природної флори.
Усі інтродуценти знаходяться у звичайному агротехнічному фоні відкритого культурного комплексу. Зволоження атмосферне, полив відсутній. Весняне підживлення проводиться лише для рідкісних видів. Агротехніка вирощування звичайна. На зиму рослини не вкриваються.
Працівниками відділу створюються експозиції, надаються консультації, здійснюються обстеження територій, оформлення наукових обґрунтувань, озеленення. Співробітники відділу проводять екскурсії в природні біоценози та по території ботанічного саду.