Сектор еколого-освітньої роботи

Співробітники:

Борак Тетяна Миколаївна – завідувач сектору;

Павлюк Ганна Тарасівна – провідний фахівець;

Бондючна Юлія Іванівна – провідний фахівець.

Мета:

Ознайомити учнів, молодь, громадян із природоохоронними ідеями, поглибити знання з питань цінності біологічного та ландшафтного різноманіття, сприяти розвитку бережливого ставлення до природи, цілеспрямовано впливати на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів установи, формувати екологічну свідомість, почуття особистої відповідальності за стан довкілля задля збереження природної спадщини.

Завдання:

1. Організовувати і проводити масові природоохоронні та екологічні заходи, еколого-освітні екскурсії з метою популяризації установи.

2. Інформувати, пропагувати про діяльність установи шляхом розповсюдження виготовленої друкованої, екологічної, освітньо-виховної поліграфічної продукції .

3. Співпрацювати із засобами масової інформації.

4. Ознайомлювати із законодавством України та нормативно-правовими актами в галузі заповідної справи, міжнародними конвенціями та угодами у природоохоронній сфері.

5. Співпрацювати з установами ПЗФ, з громадськими екологічними організаціями з метою обміну досвідом та заохочувати до волонтерської діяльності.

Загальна інформація

Сектор екологічної освіти створено у 2008 році. Основними напрямками діяльності є: налагодження та розвиток співпраці з органами місцевого самоврядування, школами, вищими навчальними закладами, засобами масової інформації, місцевим населенням; організація та участь в еколого-освітніх акціях, виставках, семінарах, фестивалях та святах; проведення тематичних уроків і екскурсій орієнтованих на шкільну та студентську молодь.