Квітниково-декоративний відділ

Тема НДР 2021-2024 р. р.

Тема: «Комплексне дослідження малопоширених та нових сортів, форм, видів квітниково-декоративних рослин».

Мета: Збереження та поповнення колекційного фонду квітниково-декоративних рослин, аналіз та дослідження біологічних особливостей нових видів колекції та їх декоративних якостей для оцінки успішності інтродукції та перспектив використання.

Завдання:
1. Мобілізація та розвиток колекцій відділу квітниково-декоративних рослин.
2. Вивчити біоекологічні особливості інтродуцентів в процесі інтродукції.
2.1. Вивчити фази росту і розвитку нових квітниково-декоративних рослин.
2.2. Вивчити відношення нових квітниково-декоративних рослин до екологічних факторів.
3. Випробувати в культурі нові квітниково-декоративні рослини, первинне інтродукційне дослідження.
4. Виявити лімітуючі фактори у вирощуванні та розробити ефективні методи розмноження інтродуцентів.
5. Залучити перспективні види та сорти.
6. Розробити рекомендації щодо агротехніки вирощування нових квітниково-декоративних рослин в умовах Кременеччини та їх практичного використання.

Структура досліджень:
Розділ I. «Інтродукція видів і сортів роду Iris L, перспективи їх використання у декоративному садівництві».
Розділ II. Інтродукція представників родини Poaceae Barnh. у Кременецькому ботанічному саду та перспективи їх використання у декоративному озелененні».

Загальна інформація

Колекційний фонд відділу квітниково-декоративних рослин представлений трьома класами, 46 порядками, 65 родинами, 160 родами, 370 видами (з них 127 сортів, 23 форми та 2 варіації).
За кількістю видів перше місце посідає клас Magnoliopsida, представлений 235 (66 %) видами. За класифікацією І.Г. Серебрякова переважають полікарпіки – 310 (87 %) видів, за класифікацією X. Раункієра – гемікриптофіти (55 %), за гігроморфою – мезофіти (46 %), за геліоморфою – геліофіти (56,9 %), за трофоморфою – мезотрофи (60 %). Колекція квітникових рослин є базою для наукових досліджень студентів природничих факультетів та спеціалістів зеленого будівництва, а також для просвітницької роботи і джерелом збагачення місцевої флори новими цінними рослинами. Має велику цінність завдяки багатому видовому і сортовому складу рослин.
Пріоритетом діяльності відділу квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду є створення асортименту багаторічних, однорічних квіткових рослин, апробація та акліматизація нових видів і сортів, вивчення їх інтродукційних можливостей. Детальне дослідження розвитку названих рослин дозволить визначити їх індивідуальні особливості, розробити агротехніку, відібрати найбільш перспективні за комплексом ознак види, використати отриману інформацію при створені квітниково-декоративних композицій. Квітниково-декоративні рослини використовують для озеленення вулиць, площ, скверів, інтер’єрів культурно-побутових, адміністративно-промислових та інших приміщень, озеленення виробничих територій, як зовні так і з середини, при чому встановлено, що наявність зелені та квітів у виробничих та службових приміщеннях підвищує працездатність людей, поліпшує їхнє самопочуття. Завдяки зростанню добробуту людей збільшується попит на квіткову продукцію в усі пори року. Все це підносить квітникарство до рівня життєво необхідної галузі народного господарства. У сучасному садово-парковому дизайні все більшої популярності набувають рослини, які зберігають свої декоративні якості протягом вегетаційного періоду. Їх асортимент наскільки різноманітний, що може задовольнити будь-які запити і смаки. Саме тому, комплексна оцінка інтродукції нових перспективних видів в умовах Кременецького ботанічного саду забезпечить можливість розширення асортименту декоративних видів і форм для ландшафтного дизайну та декоративного садівництва.