Відділ акліматизації плодово-ягідних культур

ТЕМА НДР 2021-2024 р. р.

Тема: Адаптивний потенціал видів та сортів плодових культур різних господарських груп при інтродукції їх в едафо-кліматичні умови Волино-Подільської височини.

Структура досліджень:
РОЗДІЛ І: Інтродукція нових плодових культур в Кременецькому ботанічному саду.
РОЗДІЛ ІІ: Інтродукційні дослідження видів та сортів роду Juglans L. у Кременецькому ботанічному саду
РОЗДІЛ ІІІ: Дослідження універсальних підщеп кісточкових культур
Метою нашої роботи є збагачення видового складу плодових культур та встановлення біолого-екологічних показників проходження інтродукції видами, сортами та формами плодових культур, при їх культивуванні у Кременецькому ботанічному саду.
Завдання досліджень:
1.    Моніторинг стану плодових насаджень регіону, запобігання розповсюдженню збудників вірусних, бактеріальних та грибкових інфекцій, шкідників.
2.    Дослідити особливості росту, розвитку рослин та їх онтоморфогенез. Виявити закономірності цвітіння, плодоношення рослин.
3.    Визначити стійкість культиварів до едафо-кліматичних умов Кременеччини.
4.    Встановити стійкість до дії шкодочинних факторів.
5.    Визначити найоптимальніші методи розмноження культиварів.
6.    Провести оцінку успішності інтродукції та визначити перспективність акліматизації різних груп плодових, ягідних та горіхоплідних культур.
7.    Підбір високопродуктивних та адаптованих видів, сортів, форм плодових та горіхопідних культур для впровадження у сади регіону.

Загальна інформація
Відділ акліматизації плодово-ягідних культур створений у 2001 році з переведенням ботанічного саду під юрисдикцію Міністерства екології та навколишнього середовища України. В той же час було відведено 2,5га площі, розміщеної на частково терасованому схилі Пд-Зх експозиції. Раніше вона використовувалась для ведення сільського господарства приватними землекористувачами.
Подекуди тут зростали плодові культури – Malus domestica, Pyrus communis, Prunus domestica, Prunus divaricata, Sorbus aucuparia,
Juglans regia. Внаслідок того що останні 10-12 років на цій території не проводили догляд за самосівом деревних порід плодові культури значною мірою пригнічувалися та витіснялися лісовими породами – Betula pendula, Tilia cordata, Acerplatanoides, Carpinus betulus, Crataegus monogina, Eonimus
verruculosa Scop., Sambucus nigra L.,Lonicera xylosteum L., Qvercus robur.
На більшості терасованих схилів приватні землекористувачі вирощували сільськогосподарську продукцію. Територія значною мірою була засмічена порубочними рештками, побутовими відходами, виникли два стихійні сміттєзвалища.
За період 2001-2020 роки проведено значні роботи по впорядкуванню площі. Для оцінки деревостану на території проведено лісогосподарсько-таксаційні роботи. Таксаторами було рекомендовано забрати понад 200 всихаючих, відстаючих у рості дерев та дерев-агресорів. Суцільні вирубки з подальшим розкорчовуванням проведено на ділянках, де сьогодні розміщені насадження глодів, кизилів, обліпихи, частково колекція яблунь.

Декоративний плодовий сад
Сад штучних форм плодових культур, закладено у 2007-2008 роках. На Заході України він є однією з перших спроб продемонструвати плодові культури не тільки в утилізаційній якості, але і вказати на їх декоративну привабливість. Площа саду складає 2500м². Авторами проектних розробок є Ю.І. Марко, М.С. Кубінський.  Він створений у регулярному стилі. Основною культурою (80%) тут є яблуня домашня. На каркасах та шпалерах тут вирощуються такі форми як косий кордон, сітчастий кордон, гірлянда, варіації горизонтальних кордонів, безопорні пальмети, одиноко ростучі крони (ваза, піраміда, пальмета вісімка, веретено, сланкі та кущові форми). Формовий сад є базою для проведення екскурсій для студентів та відвідувачів установи.

Колекція нових та малопоширених видів плодових та ягідних культур
У 2002 році рoзпочато створення колекції нових малопоширених плодових та ягідних культур, площа колекційної ділянки становить 765м². На даний час колекція нараховує 13 родин, 26 родів, 34 види, 2 форми, 42 сорти. Поповнення колекції, в основному, відбувається за рахунок обміну садивним та живцевим матеріалом з провідними науково-дослідними установами України, та приватними колекціонерами.
Створена колекція за навчально-просвітницьким принципом з метою вивчення  генетичного різноманіття плодових культур для спеціалістів біологічних, фармацевтичних, педагогічних та сільськогосподарських вузів, і використання їх в демонстраційних цілях з метою пропаганди різноманіття плодових рослин.
Насиченість таксономічних груп в колекції досить нерівномірна. Найбільшими групами є родини Rosacea – 8 видів, 8 сортів, Actinidiaceae – 4 види, 1 гібрид, 3 сорти, Cornaceae – 1 вид, 12 сортів.
Крім колекції створено маточну плантацію сортів фундука, яка налічує 10 нових для наших умов сортів та призначена слугувати базою для первинного вивчення біоекологічних особливостей та технологій вирощування фундуків на Кременеччині.

Колекція сортів яблуні
Колекцію сортів Malus domestica Borkh. закладено у 2004 році. Вона зростає на терасованому схилі південно-західної експозиції, займає площу 2800м². Рослини висаджено по одному рядку на терасі через 6м. Тут культивуються 83 сорти яблуні, які розділені на десять груп а саме: ранньолітні, літні, пізньолітні, ранньоосінні, осінні, пізньоосінні, ранньозимові, зимові, пізньозимові, декоративні та колоновидні яблуні. Дана колекція є базою для інтродукційного вивчення яблуні домашньої, збереження традиційних для Кременеччини сортів, та поширення нових, що раніше тут не культивувалися. Складні умови терасованого схилу дозволяють випробовувати різні методики ведення плодівництва, підбираючи кращі з них, адаптовані для садівників Кременеччини.

Колекція кісточкових культур
Початок формування колекції – 2004 рік. Вона займає середню частину південно-західного терасованого схилу г. Осовиця. Площа колекції 1000м². 79 колекційних зразків на двох терасах розміщені у два ряди по шаховій системі. Відстань між деревами 4м, між рядами – 3…3,5м.
Станом на початок 2017р. колекція кісточкових порід налічувала 56 сортів, 9 видів, 4 родів, 1 родини (Rosaceae):
1)    Armeniaca vulgaris Lam. (абрикос): 9 сортів;
2)    Cerasus avium (L.) Moench (черешня): 15 сортів;
3)    Cerasus vulgaris Mill. (вишня звичайна): 6 сортів;
4)    Cerasus  serrulata Lindl. (сакура);
5)    Persica kansuensis (Rehd.) Kov et Kost. f. Мао-Тchа-Оr (персик гансуньський);
6)    Persica vulgaris Mill. (персик): 7 сортів;
7)    Prunus divaricata Ledeb. (алича): 6 сортів;
8)    Prunus domeslica L. (слива домашня): 13 сортів;
9)    Prunus salicina  Lindl. (слива  японська): сорт ‘Ozark prem‘ier‘.
Колекція поповнюється за рахунок обміну живими рослинами і живцями з іншими науково-дослідними закладами і садоводами-любителями. Після садіння за рослинами ведеться спостереження, при потребі – визначається або уточняється сорт. Особлива увага приділяється вивченню зимостійкості, визначенню стійкості до шкідників та хвороб і термінів плодоношення в умовах Кременеччини. Колекція використовується як маточний сортовий сад для розсадника.

Колекція ягідних культур
Створена у 2003 році. На сьогодні тут вирощуються 25 сортів смородини, 7 сортів порічок, 14 сортів агрусу, 6 сортів малини, ожина, смородина золотиста, малина запашна. На основі колекції проводяться дослідження з апробації передових технологій розмноження, та вирощування ягідних культур в умовах терасованих схилів. Колекція є базою для проходження навчальної практики студентами природничого факультету Києво-Могилянської академії, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка, Рівненського медичного коледжу.

Всього на території відділу культивуються 70 видів, 232 сорти із 20 родин:

 

Групи культурРодина,

к-сть

Рід,

к-сть

Вид,

к-сть

Сорт,

к-сть

Форма,

к-сть

Гібрид,

к-сть

Нетрадиційні і малопоширені142636443-
Зерняткові1818901-
Кісточкові14956--
Ягідні34642-1
Горіхові111-1-
Всього20437023251

 

Структура та розміри колекційно-дослідних ділянок відділу акліматизації плодових та ягідних культур:

 

Назва ділянкиПлоща, м²
Декоративний плодовий сад2500
Колекція інтродукованих культур390
Колекція видів яблуні300
Колекція сортів яблуні2820
Колекція кісточкових порід1000
Колекція ягідних культур490
Розсадник кісточкових культур і винограду155
Насадження кизилу, горобини, обліпихи, горіхів1000
Колекція глодів640
Міні-дендрарій1100
Алеї, посадки іншіБлизько 4500
Резервна площаБлизько 5000

 

 

Штат відділу складається із п’яти працівників:

Завідувач відділу – Кубінський Микола Сергійович
Напрями роботи – горіхоплідні культури, роботи з інтродукції горіхів та фундуків, створення колекцій фундуків та горіхів, зерняткових культур

Науковий співробітник – Василюк Олег Олексійович.
Напрям роботи – нові та малопоширені плодові види, куратор акліматизаційної ділянки.

Науковий співробітник – Чубатий Віктор Дмитрович
Напрям роботи – Кісточкові культури, виноград, формування колекційної ділянки сортів кісточкових культур, організація функціонування розсадника кісточкових культур, дослідження універсальних підщеп кісточкових культур

Технік-лаборант – Денисевич Ярослав Васильович
Напрям роботи – ягідні культури, формування колекційного фонду

Технік-лаборант – Лакоцька Галина Василівна
Напрям роботи – зерняткові культури, нові та малопоширені плодові культури, декоративний формовий сад