Екоосвіта

Екоосвіта на базі Кременецького ботанічного саду: завдання та пріоритети

З метою ефективної роботи для здійснення просвітницької природоохоронної діяльності шляхом популяризації екологічних знань, впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання в Кременецькому ботанічному саду функціонує сектор еколого-освітньої роботи. Основну увагу він зосереджує на формуванні бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, вихованні підростаючого покоління в гармонійному співіснуванні з природою, популяризації Кременецького ботанічного саду як науково-дослідної установи, перспективної в галузі туризму, створенні позитивного іміджу шляхом проведення природоохоронних заходів,  поглибленні знань з питань цінності біологічного та ландшафтного різноманіття.

З огляду на глобальну соціоекологічну кризу, яку спричинила нераціональна людська діяльність, одним із пріоритетних завдань екоосвітян є проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою пропаганди екологічної освіти між широкими верствами населення, залучення молоді, підростаючого покоління до збереження біорізноманіття. Формування екологічної культури є пріоритетним напрямом у вирішенні цього завдання. Цьому сприяє також історичне  минуле ботанічного саду.

Діяльність сектору екоосвіти спрямована на підвищення рівня екологічної культури населення, сприяння екологічній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем навколишнього природного середовища та інших існуючих екологічних проблем.

Проведення природоохоронних заходів, екологічних акцій, круглих столів, еколого-освітніх, інтерпретативних екскурсій, уроків-практикумів відіграє значну роль у процесі формування екологічно свідомої людини. Великий попит серед дошкільнят, учнів, студентів мають такі форми екологічного виховання, як:

  • лекції з використанням мультимедійних засобів (презентації, слайд-фільми, відеоролики, мультиплікаційні фільми);
  • бесіди, дискусії, у формі круглих столів;
  • організація масштабних екологічних акцій («Першоцвіт», «Чисте довкілля», «Посади дерево миру», «Замість ялинки – зимовий букет», тощо);
  • організація та проведення флешмобів, вікторин, квестів з розповсюдженням великої кількості агітаційних і тематичних листівок та буклетів;
  • уроки на природі (пленери, еко-арт майстерні, уроки-практикуми).

Пріоритетними для екоосвітян Кременецького ботанічного саду є забезпечення умов пізнання навколишнього світу в усій багатогранності його складних взаємозв’язків і взаємозалежностей, створення сприятливих умов для задоволення власних інтересів, освітніх запитів і потреб у самопізнанні, самореалізації та становленні, у формуванні особистісних якостей й високого рівня екологічної вихованості.

Дуже важливою є екскурсійна діяльність, в основі якої особистісно-орієнтований підхід, що зумовлює співпрацю, співтворчість учня, студента чи дорослої людина та екоосвітянина. Завдання працівників сектору еколого-освітньої роботи – простежити динаміку розвитку екскурсанта, рекреанта, пізнати кожного як особистість, розкрити та розвинути індивідуальні здібності, визначити особисті переваги у роботі з еколого-освітнім матеріалом.

Сектор еколого-освітньої роботи організовує та здійснює свою діяльність під керівництвом заступника директора з наукової роботи. В процесі роботи співпрацює співпрацює з дошкільними, загальноосвітніми та вищими навчальними закладами міста Кременця і району, Національним природним парком «Кременецькі гори», Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником, Кременецьким краєзнавчим музеєм, Кременецьким музеєм Юліуша Словацького, Центральною бібліотекою ім. Ю. Словацького, Кременецьким районним центром дитячої творчості, громадськими організаціями «Кременецька екологічна ліга», «Молодь Кременеччини», волонтерами Культурної асоціації «Новий Акрополь». Результатом даної співпраці є виконання затверджених робочих планів щодо проходження навчально-виробничих практик, проведення екскурсій, уроків екологічних знань, акцій, семінарів, круглих столів, виставок, тощо.