Відділ дендрології

Структура досліджень

Тема : «Наукові основи збереження та відтворення рідкісних лісових угруповань в квазіприродних екосистемах Кременецького ботанічного саду» на 2021 -2024 рр.

Розділ: «Збереження аборигенної рідкісної дендрофлори ex situ».

Мета: збереження рідкісної аборегенної дендрофлори шляхом створення ділянок з участю Betula кlokovi Zaverucha, B. obscura A. Kotula в екофітонах  КБС, створення березового гаю.

Завдання:

  • узагальнити відомості та проаналізувати літературні джерела з систематики, біології,       екології та розмноження Betula кlokovi ZaveruchaB.. оbscura Roth A. Kotula;
  • формування комплексів штучних раритетних ценозів за участю аборигенної рідкісної дендрофлори; моніторинг локалітетів;
  • мобілізація рослинного матеріалу;
  • визначити декоративні якості та композиційні властивості у зв’язку використанням у зеленому будівництві.

Розділ .: «СУЧАСНИЙ СТАН  ВИВЧЕННЯ БІОЕКОЛОГІЇ БУКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО, СТРУКТУРИ, ВІДНОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БУКОВИХ НАСАДЖЕНЬ В КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ» на 2021-2024 рр.

 

Мета: вивчення біоекологічних особливостей,створення штучного угрупування виду Fagus sylvatica L. Виокремлення ефективних методів розмноження, перспективи використання.

Завдання:

  • Огляд і вивчення літературних джерел та систематичне положення виду Fagus sylvaticaL.
  • проаналізувати біоморфологічні та екологічні особливості, структуру, відновлення і використання букового насадження.
  • дати лісівничо-таксаційну характеристику місця створення букового насадження та провести лісогосподарські заходи (проведення рубок освітлення, підготовка місць висадки рослин, збір садивного матеріалу).
  • створення штучного угрупування Fagus sylvatica L.

Загальна інформація

Відділ дендрології створений 2001 р. та відноситься до наукового підрозділу Кременецького ботанічного саду. Станом на 2021 р. колекційний фонд відділу Magnoliophyta нараховує 318 видів та 96 культиварів деревних рослин, які належать до 80 родів та об’єднуються у 44 родини, відділ Pinophyta налічує 40 видів і 38 форм. Дану колекцію можна використовувати як базу для проведення досліджень інтродуцентів, для навчання студентів природничих факультетів та спеціалістів зеленого будівництва, для просвітницької діяльності, а також як маточні рослини для впровадження в лісове господарство та озеленення.
Працівниками відділу закладені та продовжують вдосконалюватись і нині ділянки наступних родових комплексів: кизильників, магнолій, голонасінних, рододендронів та ін. надаються консультації, здійснюються обстеження територій, оформлення наукових обґрунтувань, озеленення. Співробітники відділу проводять екскурсії в природні біоценози та по території ботанічного саду.
Експозиційна ділянка роду Rhododendron L., закладена в 2002-2003 рр. на площі 0,14 га. На даний час колекція рододендронів нараховує 64 екземплярів , з них листопадні (10 видів , 1 сорт), напіввічнозелені ( 3 види ); вічнозелені (3 види ), які поступили з Ботанічного саду ім. академіка О. В. Фоміна, Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (КНУ). Висока декоративність рододендронів зумовлена тим, що під час свого цвітіння вони не поступаються найпривабливішим чагарникам. Тому людина, яка хоч раз побачила їх дивовижне цвітіння, ніколи не забуде цього дивовижного видовища.
Колекція спірей нараховує 13 видів та 3 форми, що належать до родини Rosaceae L. Початок закладення колекції припадає на 2004 – 2006 роки, коли були привезені основні види з Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та інших ботанічних садів.
Колекція кизильників закладена у 2009-2010 рр. (площа 0,085га.). На даний час колекція нараховує 36 видів: листопадні – 29 видів, вічнозелені – 7 видів.
Колекція родини Magnoliaceae Juss. Кременецького ботанічного саду включає: 11 видів, 3 гібриди, 3 форми. Рід Magnolia L. представлений деревними і кущовими формами. Це реліктові рослини, що є вихідцями з Південно – Східної Азії та Північної Америки. Всі представники родини належать до листопадних рослин. Джерелами надходження насіннєвого і посадкового матеріалу для створення та поповнення колекційного фонду родини Magnoliaceae були і є НБС ім. М. М. Гришка НАН України, Ботанічний сад імені акад. О. В. Фоміна, Львівський ботанічний сад та від любителів. У 2007 році закладено колекційно-екзпозиційну ділянку «Сад магнолій» площа якої -0,33 га.
Колекція голонасінних рослин відкритого ґрунту за видовим складом нараховує 40 видів та 34 форми. Монотипний рід Ginkgo L. в ботанічному саду представлений рослинами чоловічої та жіночої статі, найстаріший екземпляр Ginkgo biloba L. вирощується з 1863р. Першими хвойними інтродуцентами стали Pinus strobus L. i Thuja occidentalis L., які згадуються в каталозі Бессера. У 2010 р. закладено гірку шпилькових на площі 0,08 га.