Видання Кременецького ботанічного саду

Кременецький ботанічний сад. Каталог рослин. – Природно-заповідні території України. Рослинний світ / Стельмащук В. Г., Ліснічук А. М., Мельничук О. А., Стиранкевич Р. Г., Онук Л. Л., Бойко С. А., Марко Ю. І. –  Вип. 8. – Київ: Фітосоціоцентр, 2007. – 159 с.

Наведено каталог колекційних фондів Кременецького ботанічного саду, впорядковано зведений список рослин відповідно до світової номенклатури. Колекція живих рослин представлена 1369 таксономічними одиницями, що належать до 5 класів, 138 родин, 566 родів. Коротко проаналізовано історичні факти з часу заснування саду та сучасний стан.

Для ботаніків, екологів, спеціалістів сільського та лісового господарств, зеленого будівництва, викладачів та студентів.

 

 

Каталог рослин Кременецького ботанічного саду / Іваницький Р. С., Ліснічук А. М., Гнатюк І. А., Кубінський М. С., Мельничук О. А., Онук Л. Л., Панасенко Р. С., Скоропляс І. О., Скакальська О. І.. – Рівне: Дятлик М. С., 2015. – 208 с.

У виданні підбито короткі підсумки інтродукції рослин в Кременецькому ботанічному саду. Охарактеризовано види, форми і сорти рослин із вказівкою на місце походження рослинного матеріалу, час посадки, місце посадки чи росту, дано характеристику життєвих форм, досягнутих стадій онтогенезу, екологічних особливостей і практичного використання.

Для ботаніків, екологів, спеціалістів декоративного садівництва, сільського та лісового господарств, викладачів та студентів.

 

 

Кременецький ботанічний сад: словник-довідник / В. М. Черняк, Р. С. Іваницький, С. М. Левандовська, А. М. Ліснічук. – Кременець–Острог: СПД Свинарчук, 2016. – 160 с.

Словник-довідник розрахований на фахівців садово-паркового господарства, викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів природничих спеціальностей, шанувальників природи.

 

 

Атлас лікарських рослин Кременецького ботанічного саду / А. М. Ліснічук, О. А. Мельничук, Л. А. Кубінська. – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – 96 с.: іл.

Описано 76 найбільш поширених видів лікарських рослин колекції Кременецького ботанічного саду. Дано короткий морфологічний опис, особливості застосування та строки збору лікарської сировини. Розповідається, як збирати, сушити і зберігати ці рослини.

Книга адресована тим, хто цікавиться лікарськими рослинами та народною медициною.

 

 

Вадемекум. Кременецький ботанічний сад / А. М. Ліснічук, Л. Л. Онук; переклад на англ. Д. Ч. Чик. – Тернопіль: Тернограф, 2018. – 144 с., іл.

Автори знайомлять читача з історією становлення, колекційними фондами та експозиціями установи. Ця книжечка призначена допомогти тим, хто хоче дізнатися про Кременецький ботанічний сад і побачити багато захопливого на його території.

Путівник буде цікавим для широкого кола читачів.

 

 

Кременецький ботанічний сад. Каталог рослин відділу фітосозології / Онук Л. Л., Петрук Ю. В, Чубата Т. В. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 120 с., кольор. іл.

Видання з нагоди 20-річчя функціонування відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду.

Представлено анотований список рослин колекційного фонду відділу фітосозології з оригінальними фотографіями. Наведено структуру відділу, мету і завдання, теми наукових досліджень, аналіз колекційних фондів відділу.

Для ботаніків, екологів, біологів, викладачів, студентів, спеціалістів лісового господарства та зеленого будівництва.

 

 

Кременецький ботанічний сад: віхи історії, долі творців/ Бондючна Ю. І. – Кременець. – 8 с.

В даній історико-краєзнавчій розвідці висвітлено історію розвитку та становлення Кременецького ботанічного саду та долі його засновників.

Для широкого кола читачів.

 

 

Господарюємо з розумом. Садівництво: Конспект лекційного циклу фахівців Кременецького ботанічного саду. – Тернопіль–Острог: Інформаційна спільнота «Красиве і корисне»; СПД Свинарчук, 2016. – 64 с.

Лекції циклу «Господарюємо з розумом» будуть особливо корисні не тільки самодіяльним аматорам садівництва та студентам профільних навчальних закладів, але й підприємцям, які мають в планах початок або розширення бізнесу в аграрному секторі, керівникам та активістам місцевого самоврядування.

 

 

Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду (Кременець, 18-23 червня 2007 р.). Ред. кол.: Барна М.М. (відп. ред. ) та ін. – Кременець – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2007. – 240 с.

У книзі висвітлені наукові досягнення з проблем загальної біології, будівництва та реконструкції ботанічних садів і дендропарків, антропогенної трансформації, екології та охорони природних екосистем, фізіології та біохімії рослин, інтродукції, використання видів і форм рослин у ландшафтному будівництві.