Меморандум про співпрацю

Кременецький ботанічний сад в особі директора Антоніни ЛІСНІЧУК уклали меморандум про співпрацю з ботанічним садом університету Марії Кюрі-Склодовської в особі ректора Радослава Добровольського (м. Люблін, Польща), та громадською організацією "Форматор" в особі директора Вячеслава ОНИШКЕВИЧА.