Інвазійні види – “чужинці-агресори”

З метою вивчення поширення інвазійних видів працівники відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду 1 листопада 2023 р. обстежили вулиці Кременця: Козубського, Чорновола, Харчука, Шевченка, Дубенську, Ольжича, Піддівичу, Дівичу, Сичівку, Джерельну. Загалом виявлено 17 видів чужорідних інвазійних рослин:
Більшість видів-чужинців зосереджені вздовж доріг у районі автовокзалу, що ми пов’язуємо зі значним транспортним навантаженням. Амброзія, яка раніше траплялася одинично, тепер масово зростає на вул. Харчука та вул. Сичівка друга, що, ймовірно, пов’язано з ремонтом доріг на цих вулицях.
Довідково: Інвазійні (інвазивні) види – чужорідні види, котрі здатні природним шляхом або за допомогою людини інтенсивно поширюватися на нових територіях і становлять значну загрозу для флори та фауни певних екосистем, конкуруючи з місцевими видами за екологічні ніші та спричиняючи витіснення і загибель місцевих видів.
Види, які є природними для певної місцевості, росли чи жили там історично й еволюційно сформували свої угруповання чи харчові ланцюги, називаються аборигенними (автохтонними). Далеко не всі види в Україні є саме такими. У певні історичні часи інші види рослин і тварин були завезені цілоспрямовано чи випадково на територію України. Там вони пристосувалися до нових умов. Такі види називают чужорідними (аллохтонними, інтродукованими). Деякі з них на стільки добре почувають себе, що активно розмножуються, захоплюють нові території та витісняють аборигенні види. Їх і називають інвазійними. На територіях, де панують інтродуценти, спостерігається значно менше видове різноманіття, ніж у природних екосистемах. http://epl.org.ua/.../shho-take-invazijni-vydy-i-yak.../
Інвазійні види трансформують цілі екосистеми та роблять їх бідними на біорізноманіття, витісняючи природні види. Частина їх є видами-трансформерами, які не просто витісняють один чи два природні конкуренти, а й своєю життєдіяльністю змінюють умови довкілля (наприклад, деякі рослини мають здатність змінювати хімічний склад ґрунту). Нові умови приваблюють інші нехарактерні види, і в результаті змінюється вся екосистема. http://epl.org.ua/.../shho-take-invazijni-vydy-i-yak.../