Наша місія

Кременецький ботанічний сад – науково-дослідна, природоохоронна установа. Найдавніший в Україні, став завдяки зусиллям Віллібальда Бессера практичним і науковим центром дослідження флори західного краю. Саме йому належить пріоритет в первинних інтродукційних дослідженнях на Україні. Зважаючи на багатство оригінальних та рідкісних видів рослин, входить до номенклатури ботанічних садів світу.

На сьогодні головними його завданнями є:

  • збереження та поповнення генофонду живих рослин;
  • проведення науково-дослідних робіт з інтродукції та акліматизації, розмноження та       ефективного використання видів рослин місцевої та світової флори, які мають цінні декоративні, лікарські та інші господарські властивості;
  • розробка теоретичних та практичних основ декоративного садівництва, ландшафтної архітектури та створення об’єктів садово-паркового мистецтва.

Науково-дослідна  робота здійснюється перш за все в напрямку охорони та збереження фіторізноманіття як видового складу регіональної флори, так і інтродукованих видів рослин з інших кліматичних зон. Особлива увага приділяється інтродукції рослин, вивченню принципів та умов їх адаптації, розробляються та втілюються практичні рекомендації щодо використання господарсько значущих видів. Результати роботи висвітлено в численних публікаціях в науково-популярних збірниках, фахових виданнях України та зарубіжжя.

Крім науково-дослідної, природоохоронної діяльності, Кременецький ботанічний сад проводить важливу просвітницьку, еколого-освітню роботу серед населення регіону.