Тема НДР 2012-2016 р. р.

Тема: «Інтродукція, вивчення та використання якісних характеристик трав’янистих декоративних рослин в природно-кліматичних умовах Кременецьких гір з метою створення стійких квітниково-декоративних композицій».

 

Структура досліджень:

Розділ I. Інтродукція нових сортів троянд в умовах Кременецького горбогір´я. Створення експозиції«Розарій».

Розділ II. Інтродукція нових квітниково-декоративних видів та сортів. Розширення колекційного фонду.

Розділ ІІІ. Створення колекційно – експозиційної ділянки декоративних ліан.

Розділ ІV. Інтродукція малопоширених декоративних спорових рослин для оптимізації садово-паркових ландшафтів.

Тема НДР 2017-2020 р. р.

Тема: «Комплексне дослідження малопоширених та нових сортів, форм, видів квітниково-декоративних рослин».

 

Мета: Збереження та поповнення колекційного фонду квітниково-декоративних рослин, аналіз та дослідження біологічних особливостей нових видів колекції та їх декоративних якостей для оцінки  успішності інтродукції та перспектив використання.

 

Завдання:

1. Мобілізація та розвиток колекцій відділу квітниково-декоративних  рослин.

2. Вивчити  біоекологічні особливості інтродуцентів в процесі інтродукції.

2.1. Вивчити  фази  росту і розвитку нових квітниково-декоративних рослин.

2.2. Вивчити відношення нових квітниково-декоративних рослин до екологічних факторів.

3. Випробувати в культурі нові квітниково-декоративні рослини,  первинне інтродукційне дослідження.

4. Виявити лімітуючі  фактори у вирощуванні та розробити ефективні методи розмноження інтродуцентів.

5.  Залучити   перспективні види та сорти.

6. Розробити рекомендації щодо агротехніки вирощування нових квітниково-декоративних рослин в умовах Кременеччини та їх практичного використання.

 

Структура досліджень:

Розділ I. Мобілізація та утримання колекції квітниково-декоративних рослин.

Розділ II. Біологічні особливості та інтродукція представників роду  Allium L.

Розділ ІІІ. Раритетні гелофіти: оцінка інтродукції, охорона та перспективи їх використання у ландшафтних композиціях.