Тема НДР 2012-2016 р. р.

Тема: Збереження  та композиційне використання декоративних форм дендрофлори на основі інтродукованих досліджень.

 

Мета: Метою роботи є виявлення та комплексне дослідження біологічних особливостей і ефективних прийомів розмноження,  інтрудокованих  та аборигенних представників фанерофітів  для подальшого збагачення існуючого асортименту декоративних рослин шляхом інтродукції.  Створення колекційно-експозиційних ділянок дерев і кущів, саду листопадних магнолій  на території КБС та широке впровадження їх в садово-парковому будівництві.

 

Завдання:

 • Поповнення та збереження колекційного фонду декоративних та чагарникових рослин.
 • Визначити насіннєву продуктивність ,динаміку проростання та схожості  насіння досліджувальних видів в умовах КБС.
 • Розробити  ефективні прийоми насіннєвого та вегетативного  розмноження досліджувальних  видів.
 • Оцінити успішність інтродукції нових видів.
 •  Встановити перспективності досліджувальних  токсонів.
 •  Вивчення  біоекологічних  особливостей видів і форм в умовах інтродукції.
 •  Створення експозиційних та колекційних ділянок.
 • Вивчення  оптимальної агротехніки вирощування та оцінки стійкості  інтродукованих видів у культурі  в умовах КБС.

 

Структура досліджень:

Розділ І :Інтродукції представників відділу Голонасінних.

Розділ ІІ: Інродукція  листяних та красиво-квітучих дерев та кущів.

Підрозділ: Створення колекційно-експозиційної ділянки ,,Сад магнолій,,

Підрозділ:  Дослідження біоекологічних  особливостей декоративних та чагарникових рослин.

Розділ ІІІ. Формування , збагачення  та утримання колекцій чагарникових та деревних рослин.

Тема НДР 2017-2020 р. р.

 

Тема 1 : «Культивована дендрофлора відділу Magnoliophyta Кременецького ботанічного саду: сучасний стан, збереження та перспективи використання»

 

Мета: Комплексна оцінка структури і життєвого стану культивованої дендрофлори листяних порід ботанічного саду  для  розробки  практичних  природоохоронних  рекомендацій, оптимізації насаджень експозиційної зони та озеленення населених пунктів.

Завдання:

 • Здійснити  інвентаризацію  культивованої  дендрофлори  ботанічного саду; скласти конспект видів деревних рослин;
 • Встановити систематичну,  біоморфологічну,  еколого-географічну та вікову  структури інтродукованої листяної дендрофлори;
 • Дати характеристику біоекологічних особливостей окремих інтродукованих видів, їх формової різноманітності і визначити інтродукційну ємність основних родів;
 • Здійснити аналіз видів деревних рослин колекційної ділянки за господарсько- цінними ознаками;
 • Виділити раритетну фракцію, визначити використання  видів  із  природоохоронним  статусом та змоделювати фітокомпозиції за участю окремих дендросозоекзотів;
 • Підвести підсумки інтродукції листяних дерев та кущів у Кременецькому ботсаду.

 

Тема 2 : «Біоекологічні особливості видів, гібридів, форм родини Magnoliacеae Juss. та їх використання в озелененні на Волино-Поділлі».

Мета: Аналіз досвіду інтродукції видів, гібридів, форм родини Магнолієвих на Волино-Поділля, виявлення об’єктів інтродукції, встановлення таксономічного складу, біологічних, екологічних, декоративних особливостей , наукового обґрунтування перспектив їх використання в озелененні, збереження та збагачення.

 

Завдання:

 • Виявити місця інтродукції;
 • Вивчити умови інтродукції і стан родини Magnoliaceae на Волино-Поділлі;
 • Дослідити їх біологічні особливості (сезонний ритм розвитку, органогенез генеративних пагонів, характер цвітіння і плодоношення, зимостійкість, посухостійкість, адаптаційні здатності);
 • Узагальнити досвід інтродукції досліджуваних видів, гібридів, форм і відбір найбільш перспективних і декоративних, апробація різноманітних методів розмноження;
 • Обґрунтувати перспективи використання, збереження та збагачення представників родини Magnoliaceae на Волино-Поділлі.