Тема НДР 2012-2016 р. р.

Тема:  «Інтродукція та розробка методів вирощування з метою використання біоекологічного потенціалу нових нетрадиційних видів рослин різних господарських груп».

 

 Структура досліджень:

Розділ І. Вивчення інтродукційного потенціалу  нових кормових культур.

 1. Інтродукція нових кормових рослин, формування та збереження їх колекційного фонду.
 2. Порівняльна характеристика  біоморфологічних особливостей  видів роду Lupinus  та визначення їх перспективності.

Розділ ІІ. Інтродукційні дослідження лікарських рослин місцевої та світової флори.

 1. Вивчення особливостей росту, розвитку та розмноження Scutellaria baicalensis G.  в умовах Кременецького горбогір’я.
 2. Збагачення та утримання колекції лікарських рослин.

Розділ ІІІ.  Інтродукція нових малопоширених видів овочевих та пряно смакових культур та розробка елементів технології їх вирощування.

 1. Збереження і збагачення генофонду пряноароматичних рослин шляхом інтродукції.
 2. Ведення в культуру малопоширених овочевих рослин та перспективи їх використання.

Тема НДР 2017-2020 р. р.

Тема:  «Інтродукційні дослідження нових видів рослин різних господарських груп».

 

 Структура досліджень:

Розділ І. Мобілізація та утримання колекцій нових видів рослин різних господарських груп.

Розділ II. Види та сорти роду Lophanthus в умовах Кременецького регіону України: інтродукція, біоморфологічні особливості та основи культивування (онтоморфогенез).

Розділ III. Особливості онтогенезу, оцінка успішності інтродукції та перспективи використання Rhaponticum carthamoides (Willd) Iljin.

 

Мета:  Провести комплексне дослідження біологічних особливостей і господарсько – цінних ознак нових перспективних рослин (види та сорти роду Lophanthus Adanson. та Rhaponticum carthamoides (Willd) Iljin.) для введення в культуру в умовах Кременецького регіону.

Завдання:

 • Мобілізація та первинні інтродукційні випробування рослин різних господарських груп, збереження і збагачення видового та формового різноманіття.
 • Встановити ріст, розвиток рослин та особливості онтоморфогенезу. Виявити закономірності цвітіння, плодоношення рослин.
 • Визначити особливості проходження продукційних процесів у рослин залежно від періоду розвитку та років вегетації, а саме: накопичення у рослин ефірної олії та інших біологічно активних речовин протягом вегетації.
 • Встановити продуктивний потенціал  рослин (насіння та фітомаси), динаміку проростання насіння та розвиток інтродуцентів залежно від видових формових особливостей, умов вегетації та елементів культивування (площі живлення, строків, способів сівби, періодів збирання сировини…).
 • Визначити вплив водного екстракту коренів R. carthamoides на підвищення схожості насіння.
 • Визначити найперспективніші за господарсько-цінними рослини, виявити оптимальні періоди розвитку рослин для збирання та практичного використання. Дати оцінку перспективності та успішності інтродукції рослин видів та сортів роду Lophanthus Adanson. та R. сarthamoides.