Всесвітній день водно-болотних угідь

2 лютого відзначають Всесвітній день водно-болотних угідь. В околицях села Білокриниця Кременецького району зберігся рідкісний тип боліт – карбонатне болото.

Дане болото є залишком великого болотного масиву, який розташовувався на березі притоки р. Іква – річки Дядьківська Криниця, русло якої каналізовано внаслідок осушувальної меліорації, проведеної у минулому столітті. Генезис та рослинний покрив даного болота визначали поклади крейди Кременецьких гір, дощові і талі води, розливи річок тощо. У складі рослинного покриву домінують очерет, верби, осокові, злакові. З мохів переважають гіпнові, що вказує на значну кількість кальцію у воді. Серед рослинних угруповань збереглися осередки з рідкісним типом асоційованості домінантів – це угруповання формації іржавосашниково–гіпнової (Schoenetо (ferruginei)–Hypneta), які включені у списки Зеленої книги України (Зелена книга, 2009

Серед рідкісних видів виявлено болотну орхідею - коручку болотну Epipactis palustris (L.) Crantz., комахоїдну рослину - товстянку двоколірну Pinguicula bicolor Woł. та реліктовий вид - сашник іржавий Schoenus ferrugineus L.

Охорона та збереження даної екосистеми мають історичну, природоохоронну, наукову, водозахисну та кліматорегулюючу цінності. Зменшення площ боліт є одним із чинників глобальної зміни клімату. За відношенням до екологічних факторів впливу болотні екосистеми є одними з найбільш вразливих.

Болота даного типу є особливо цінними угіддями у біосфері: депонують парникові гази, забезпечують водорегулюючу функцію, є осередками стенобіонтного фіторізноманіття. Крім того, вони є еталонними ділянками поширення гідро-карбонатофільних угруповань, виконують важливу роль у збереженні раритетного біорізноманіття, беруть участь у кліматорегулюючих процесах.

Дане болото запропоновано як територію для створення нового природоохоронного обʼєкта: ботанічного заказника місцевого значення «БІЛОКРИНИЦЬКЕ БОЛОТО».